Zmiany w organizacji ruchu

ZAMKNIĘCIE UL. KOŚCIUSZKI I SZWEDZKIEJ

W związku z kolejnym etapem prac przy modernizacji linii kolejowej nr 104 od 7 maja (wtorek) zamknięte zostaną fragmenty ul. Kościuszki i Szwedzkiej. Objazd zostanie wyznaczony ul. Żeglarską, Mickiewicza i Jagiellońską. Przejście dla pieszych będzie utrzymane. Dojazd do posesji będzie możliwy.

Za utrudnienia przepraszamy.


ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU NA UL. KRAKOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU

Od 23 kwietnia, w związku z budową wiaduktu kolejowego, zamknięty zostanie fragment ul. Krakowskiej w Nowym Sączu. Ruch pojazdów będzie skierowany wyznaczonym objazdem, przez ul. Marcinkowicką, Drogę Krajową nr 28 oraz ul. Tarnowską. Przejście dla pieszych będzie utrzymane.

Za utrudnienia przepraszamy!



ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU NA UL. KOLEJOWEJ W NOWYM SĄCZU

Od 13 listopada 2023 roku, w związku z przebudową przejazdu kolejowo-drogowego i budową nowego wiaduktu, zamknięta dla ruchu samochodowego została ul. Kolejowa, a także zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu z ul. Asnyka. Ruch pieszych został utrzymany i poprowadzony istniejącym chodnikiem.

Objazdy poprowadzono następującymi ulicami:

Sienkiewicza, Zygmuntowską, Kunegundy, Węgierską, Grunwaldzką, Zieloną  oraz  Wyspiańskiego, 29 Listopada, Nawojowską.

Dojazd do posesji jest możliwy. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zastępczej organizacji ruchu. Za utrudnienia przepraszamy!