Kalendarium

03.07.2024 - Uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla realizacji robót na Odcinku H Szczyrzyc – Tymbark

31.05.2024 - Zakończenie zasadniczych prac związanych z opracowaniem Projektu Budowlanego dla Odcinka F Podłęże R401 – Gdów oraz Odcinka J Podłęże R301 – Podłęże Balachówka

07.05.2024 - Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ze statusem ostateczności dla realizacji robót na Odcinku C2 stacja Limanowa

12.04.2024 – Uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla realizacji robót na Odcinku D Limanowa – bocznica Klęczany

08.03.2024 – Podpisanie umowy na Opracowanie projektu wykonawczego branży srk oraz realizację kompleksowych robót budowlanych dla Odcinka D Limanowa – bocznica Klęczany z konsorcjum firm BUDIMEX i GULEMARK

29.02.2024 - Zakończenie zasadniczych prac projektowych związanych z opracowaniem Projektu Wykonawczego dla Odcinka H Szczyrzyc – Tymbark

06.02.2024 - Uzyskanie ostatecznego Pozwolenia na Budowę dla realizacji robót na Odcinku A2 Rabka Zaryte – Mszana Dolna oraz na odcinku A3 Mszana Dolna – podg. Fornale

13.10.2023 – Podpisanie umowy na Opracowanie projektu wykonawczego branży srk oraz realizację kompleksowych robót budowlanych dla Odcinka A2 Rabka Zaryte – Mszana Dolna z firmą STRABAG

13.10.2023 – Ogłoszenie postępowania przetargowego na Opracowanie projektu wykonawczego branży srk oraz realizację kompleksowych robót budowlanych dla Odcinka C2 stacja Limanowa linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz

29.09.2023 - Zakończenie zasadniczych prac projektowych związanych z opracowaniem Projektu Wykonawczego dla Odcinka C2 stacja Limanowa

25.09.2023 - Uzyskanie ostatecznego Pozwolenia na Budowę dla realizacji robót na Odcinku E bocznica Klęczany – Nowy Sącz

01.09.2023 - Uzyskanie kompletu pozwoleń wodnoprawnych ze statusem ostateczności dla realizacji robót na Odcinku D Limanowa – bocznica Klęczany

17.08.2023 - Uzyskanie kompletu pozwoleń wodnoprawnych ze statusem ostateczności dla realizacji robót na Odcinku H Szczyrzyc – Tymbark

31.07.2023 – Uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla realizacji robót na Odcinku A2+A3 Rabka Zaryte – Mszana Dolna – podg. Fornale

31.07.2023 – Zakończenie zasadniczych prac związanych z opracowaniem Projektu Budowlanego dla Odcinka C1 Tymbark – Limanowa oraz dla Odcinka C2 stacja Limanowa

20.07.2023 – Uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla realizacji robót na Odcinku A1 Chabówka – Rabka Zaryte

23.05.2023 – Uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla realizacji robót na Odcinku E bocznica Klęczany – Nowy Sącz

11.05.2023 – podpisanie umów na Opracowanie projektu wykonawczego branży srk oraz realizację kompleksowych robót budowlanych:
- dla Odcinka A1 Chabówka – Rabka Zaryte z firmą BUDIMEX,
- dla Odcinka E bocznica Klęczany – Nowy Sącz z konsorcjum firm TORPOL i INTOP WARSZAWA.

28.04.2023 - Uzyskanie kompletu pozwoleń wodnoprawnych ze statusem ostateczności dla realizacji robót na Odcinku A2 Rabka Zaryte – Mszana Dolna oraz na odcinku A3 Mszana Dolna – podg. Fornale

25.04.2023 – podpisanie umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie prac związanych z modernizacją linii kolejowej nr 104 na odcinkach Chabówka – Rabka Zaryte (Odcinek A1); Rabka Zaryte – Mszana Dolna (Odcinek A2); st. Limanowa (Odcinek C2); Limanowa – bocznica Klęczany (Odcinek D) oraz bocznica Klęczany – Nowy Sącz (Odcinek E)

31.03.2023 - ogłoszenie postępowania przetargowego na Opracowanie projektu wykonawczego branży srk oraz realizację kompleksowych robót budowlanych dla Odcinka D Limanowa (bez stacji) – bocznica Klęczany linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz

27.03.2023 – Uzyskanie ostatecznego Pozwolenia na Budowę dla realizacji robót na Odcinku A1 Chabówka – Rabka Zaryte

27.02.2023 - Zakończenie zasadniczych prac projektowych związanych z opracowaniem Projektu Wykonawczego dla Odcinka D Limanowa – bocznica Klęczany

22.02.2023 - ogłoszenie postępowania przetargowego na Opracowanie projektu wykonawczego branży srk oraz realizację kompleksowych robót budowlanych dla Odcinka A2 Rabka Zaryte – Mszana Dolna linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz

30.11.2022 - Uzyskanie kompletu pozwoleń wodnoprawnych ze statusem ostateczności dla realizacji robót na Odcinku E bocznica Klęczany – Nowy Sącz

21.10.2022 - Uzyskanie kompletu pozwoleń wodnoprawnych ze statusem ostateczności dla realizacji robót na Odcinku A1 Chabówka – Rabka Zaryte

18.03.2022 - Zakończenie zasadniczych prac projektowych związanych z opracowaniem Projektu Wykonawczego dla Odcinka A2+A3 Rabka Zaryte – Mszana Dolna – podg. Fornale.

15.02.2022 - Zakończenie zasadniczych prac projektowych związanych z opracowaniem Projektu Budowlanego dla Odcinka H Szczyrzyc - Tymbark

10.02.2022 - ogłoszenie postępowań przetargowych na Opracowanie projektu wykonawczego branży srk oraz realizację kompleksowych robót budowlanych dla Odcinka A1 Chabówka – Rabka Zaryte oraz Odcinka E bocznica Klęczany – Nowy Sącz linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz

17.01.2022 - Zakończenie zasadniczych prac projektowych związanych z opracowaniem Projektu Budowlanego dla Odcinka D Limanowa – bocznica Klęczany

27.09.2021 - Zakończenie zasadniczych prac projektowych związanych z opracowaniem Projektu Wykonawczego dla Odcinka E bocznica Klęczany – Nowy Sącz.

3.08.2021 - Zakończenie zasadniczych prac projektowych związanych z opracowaniem Projektu Wykonawczego dla Odcinka A1 Chabówka – Rabka Zaryte.

30.06.2021 - ogłoszenie postępowań przetargowych na Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla realizacji budowy nowych podstacji trakcyjnych PT Mszana Dolna; PT Limanowa; PT Pisarzowa i PT Przymłynie przy linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz

9.06.2021 - Zakończenie zasadniczych terenowych prac geologicznych i geotechnicznych na Odcinku F Podłęże R401 – Gdów i Odcinku J Podłęże R301 – Podłęże Balachówka.

24.05.2021 - Zakończenie zasadniczych terenowych prac geologicznych i geotechnicznych na Odcinku I podg. Fornale – Szczyrzyc oraz K podg. Porąbka – podg. Stróża.

31.03.2021 - Zakończenie zasadniczych terenowych prac geologicznych i geotechnicznych na Odcinku H Szczyrzyc – Tymbark.

26.03.2021 - Zakończenie zasadniczych terenowych prac geologicznych i geotechnicznych na Odcinku G Gdów – Szczyrzyc.

26.02.2021 - Zakończenie zasadniczych prac projektowych związanych z opracowaniem Projektu Budowlanego dla Odcinka A2 i A3 Rabka Zaryte – Mszana Dolna – podg. Fornale.

19.01.2021 - Zakończenie zasadniczych terenowych prac geologicznych i geotechnicznych na Odcinku D Limanowa – bocznica Klęczany.

4.12.2020 - Zakończenie zasadniczych terenowych prac geologicznych i geotechnicznych na Odcinku C Tymbark – Limanowa.

10.11.2020 - Zakończenie zasadniczych prac projektowych związanych z opracowaniem Projektu Budowlanego dla Odcinka A1 Chabówka – Rabka Zaryte.

30.10.2020 - Zakończenie zasadniczych prac projektowych związanych z opracowaniem Projektu Budowlanego dla Odcinka E bocznica Klęczany – Nowy Sącz.

28.09.2020 - Zakończenie zasadniczych prac w terenie związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych dla Odcinka C Tymbark – Limanowa oraz dla Odcinka D Limanowa – bocznica Klęczany.

12.08.2020 – Zakończenie zasadniczych terenowych prac geologicznych i geotechnicznych na Odcinku A Chabówka – Rabka Zaryte – Mszana Dolna – podg. Fornale.

3.08.2020 – Zakończenie zasadniczych prac w terenie związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych dla Odcinka F podg. Podłęże R401 – Gdów oraz dla Odcinka J podg. Podłęże R301 – Balachówka.

29.07.2020 – Zakończenie zasadniczych prac w terenie związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych dla Odcinka A (w tym A1, A2, A3) Chabówka – Rabka Zaryte – Mszana Dolna – podg. Fornale.

23.07.2020 – Zakończenie zasadniczych prac w terenie związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych dla Odcinka E bocznica Klęczany – Nowy Sącz.

14.07.2020 – Zakończenie zasadniczych prac w terenie związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych dla Odcinka I podg. Fornale – Szczyrzyc oraz dla Odcinka K podg. Porąbka – podg. Stróża.

30.06.2020 – Zakończenie zasadniczych prac w terenie związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych dla Odcinka H Szczyrzyc – Tymbark.

17.06.2020 – Zakończenie zasadniczych terenowych prac geologicznych i geotechnicznych na Odcinku E bocznica Klęczany – Nowy Sącz.

12.06.2020 – Zakończenie zasadniczych prac w terenie związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych dla Odcinka G Gdów – Szczyrzyc.

26.05.2020 – Zakończenie zasadniczych prac w terenie związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych dla Odcinka B podg. Fornale – Tymbark.

25.02.2020 – pozyskanie kompletu ostatecznych decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego zatwierdzających Programy Robót Geologicznych dla zakładanego Koncepcją Programowo-Przestrzenną zakresu prac projektowych w ramach Kontraktu nr 2 na nowych liniach kolejowych Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna.

18.12.2019 – pozyskanie kompletu ostatecznych decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego zatwierdzających Programy Robót Geologicznych dla zakładanego Koncepcją Programowo-Przestrzenną zakresu prac na linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz.

25.11.2019 – zakończenie prac projektowych związanych z wykonaniem Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla wszystkich Odcinków Kontraktu nr 2 Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna.

18.10.2019 – zakończenie umowy pn. „Opracowanie Analizy technicznej obciążeń zasilania elektrotrakcyjnego dla istniejących linii kolejowych nr 96, 98, 99, 104 oraz linii kolejowych nr 622, 623, 627, 628”. Wskazane opracowanie posłuży dalszym pracom dotyczącym prac projektowych i robót budowlanych związanych z remontem (PT Chabówka, PT Nowy Sącz) oraz budową nowych podstacji trakcyjnych, kabin sekcyjnych oraz linii zasilających.

10.09.2019 – zakończenie prac projektowych związanych z wykonaniem Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla wszystkich Odcinków Kontraktu nr 1 Chabówka – Nowy Sącz.

18.04.2019 – podpisanie umowy z firmą TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Opracowanie Analizy technicznej obciążeń zasilania elektrotrakcyjnego dla istniejących linii kolejowych nr 96, 98, 99, 104 oraz linii kolejowych nr 622, 623, 627, 628”.

21.02.2019 – Rozpoczęcie geodezyjnych prac pomiarowych na projektowanym przebiegu nowych linii kolejowych nr 622, 623, 627 i 628 po ich uprzednim zgłoszeniu w ODGiK i KODGiK.

8.02.2019 – Rozpoczęcie geodezyjnych prac pomiarowych na linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz po ich uprzednim zgłoszeniu w ODGiK i KODGiK.

21.01.2019 – Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla Kontraktu nr 2 pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna”, która została wydana w dniu 18.12.2018 r. i której nadano rygor natychmiastowej wykonalności uzyskała status ostateczności.

10.01.2019 – Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla Kontraktu nr 1 pn. „Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”, która została wydana w dniu 6.12.2018 r. i której nadano rygor natychmiastowej wykonalności uzyskała status ostateczności.

7.01.2019 – podpisanie umowy o wartości 180 mln PLN z konsorcjum firm EGIS Rail; EGIS Poland oraz MGGP na opracowanie całości dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.

18.12.2018 – zakończenie procedury wyboru Wykonawcy w postępowaniu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla Etapu I.

25.09.2018 – dokonano ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na przygotowanie dokumentacji projektowej. Jako najkorzystniejsza uznana została oferta konsorcjum firm EGIS Rail, EGIS Poland i MGGP uzyskując 127,56 pkt na 200 pkt możliwych. Na drugim miejscu została sklasyfikowana oferta konsorcjum firm AECOM, ITALFERR i SYSTRA, która uzyskała 126,04 pkt na 200 pkt możliwych.

20.02.2018 – otwarcie ofert w postępowaniu na przygotowanie dokumentacji projektowej. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty – konsorcjum firm EGIS Rail, EGIS Poland i MGGP oraz konsorcjum firm AECOM, ITALFERR i SYSTRA.

31.10.2017 – ogłoszenie postępowania przetargowego na Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.