Grafika przedstawiająca linię Chabówka - Nowy Sącz. Autor Ministerstwo Infrastruktury
03.04.2023

Pociągiem pojedziemy z Chabówki do Nowego Sącza

Wzrośnie dostępność komunikacyjna i znaczenie kolei w Małopolsce, dzięki modernizacji trasy Chabówka – Nowy Sącz. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły kolejny przetarg dla realizacji prac na odcinku Limanowa – bocznica Klęczany. Inwestycja zapewni powrót pociągów na trasę po wieloletniej przerwie i zwiększy możliwości podróżowania ekologicznym środkiem transportu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na modernizację odcinka Limanowa – bocznica Klęczany (bez stacji Limanowa), na linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Przetarg przybliża realizację inwestycji, istotnej dla reaktywacji trasy i rozwoju kolei w regionie.

Dzięki inwestycji PLK SA, przygotowana zostanie linia dla wygodnych, regularnych połączeń pasażerskich. Po ponad 20 latach przerwy na trasę będą mogły wrócić pociągi i ułatwią podróżnym komunikację. Efektem prac będzie lepsza dostępność do kolei oraz komfort i bezpieczeństwo. Nowe możliwości podróżowania, pozytywnie wpłyną na warunki życia mieszkańców. Przedsięwzięcie inwestycyjne przyczyni się do lepszego wykorzystania ekologicznej kolei, co oznacza również korzyść dla środowiska.

Konsekwentnie likwidujemy zjawisko wykluczenia komunikacyjnego. Potwierdzeniem tego jest realizacja projektu Podłęże-Piekiełko, który składa się zarówno z modernizacji linii Chabówka-Nowy Sącz, jak i budowy nowej linii między podkrakowskim Podłężem na południe. To projekt, który zmieni układ komunikacyjny Małopolski – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Modernizacja trasy Chabówka – Nowy Sącz, to niezwykle ważna inwestycja, która zwiększy dostępność komunikacyjną oraz wzmocni znaczenie i atrakcyjność kolei w regionie. Ogłoszenie kolejnego przetargu na wykonanie prac oznacza, że jesteśmy coraz bliżej realizacji celu przedsięwzięcia i tym samym spełnienia oczekiwań mieszkańców – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zakres prac w ogłoszonym przetargu na odcinku Limanowa – bocznica Klęczany obejmuje m.in. budowę nowej stacji i przystanków, zwiększających dostępność i komfort pasażerów. Na stacji Męcina oraz na przystankach Mordarka i Chomranice, będą nowe, wysokie perony, ułatwiające wsiadanie do pociągów. Komfort zapewnią wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Perony zostaną wyposażone również w system ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych i niedowidzących. Na stacji Męcina, przewidziano dodatkowo budowę windy, która zwiększy dostęp do kolei wszystkim podróżnym. Przebudowa stacji Limanowa zaplanowana jest w ramach osobnego zdania.

Planowane prace między Limanową a Klęczanami, podobnie jak na innych odcinkach trasy, to również budowa nowych torów i wyposażenie linii w sieć trakcyjną oraz przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Tory na odcinku Limanowa – Klęczany, na długości ok. 8 km - zostaną poprowadzone w nowym miejscu.

Dla sprawnego i bezpiecznego ruchu pociągów, zaprojektowano budowę nowych obiektów inżynieryjnych, m.in. 9 mostów i 4 wiaduktów. Istotnym elementem inwestycji jest budowa tunelu kolejowego w miejscowości Pisarzowa, o długości blisko 4 km.

Modernizacja trasy nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, to część większego przedsięwzięcia zarządcy infrastruktury kolejowej. Przygotowywane jest połączenie kolejowe „Podłęże – Piekiełko”, które oprócz modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz, obejmuje budowę 58 km nowej linii, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

W lutym ogłoszono także przetarg na modernizację odcinka Rabka Zaryte – Mszana Dolna. Zakres podstawowy w ogłoszonych przetargach planowany jest do finansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

 

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153

Galeria

udostępnij drukuj