Grafika przedstawiająca most kolejowy w km 15+444 na linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz w Mszanie Dolnej
13.10.2023

Podłęże – Piekiełko: rozpędzamy projekt!

13 października 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za prawie 430 mln zł na modernizację kolejnego odcinka linii kolejowej nr 104 Rabka Zaryte – Mszana Dolna w ramach projektu Podłęże – Piekiełko. Obszary objęte już pracami to Chabówka – Rabka Zaryte i Klęczany – Nowy Sącz. Jednocześnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dla inwestycji na stacji Limanowa.

Konsekwentna realizacja poszczególnych etapów inwestycyjnych w ramach modernizacji linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz przybliża nas do reaktywowania trasy i zapewnienia mieszkańcom dostępności do kolei. Zawarty kolejny kontrakt jest ważnym krokiem w procesie inwestycyjnym dla wykonania całego przedsięwzięcia. 

Kolej dostępniejsza, bardziej komfortowa i bezpieczniejsza jest naszym celem, który niestrudzenie realizujemy. Świadczą o tym inwestycje prowadzone w ramach Krajowego Programu Kolejowego i uzyskiwane efekty. Kolejny kontrakt i przetarg na modernizację ważnej dla Małopolski trasy Chabówka – Nowy Sącz świadczy m.in. o skuteczności naszych działań – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dzięki rządowemu wsparciu, Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują już rozpoczęte zadania w ramach przedsięwzięcia Podłęże – Piekiełko i podejmują następne. To oznacza realne możliwości uzyskania planowanych efektów dla mieszkańców, którzy po wielu latach zyskają łatwiejszy dostęp do kolei – stwierdził Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zgodnie z umową, wykonanie prac między Rabką Zaryte a Mszaną Dolną zapewni sprawne i wygodne podróże pociągiem. Istotny zakres prac stanowi m.in. przebudowa przystanków osobowych i stacji w celu zapewnienia dostępności i komfortu wszystkim podróżnym. Na stacji Mszana Dolna oraz na przystankach Mszana Dolna Marki i Raba Niżna wybudowane będą nowe, wysokie perony, ułatwiające wsiadanie do pociągów. Na peronach znajdą się wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Wsparciem w komunikacji dla osób niewidomych i niedowidzących będzie oznakowanie z systemem ścieżek naprowadzających, a na stacji Mszana Dolna dodatkowo również przejście pod torami z windą.

Ważnym elementem będzie także przebudowa obiektów inżynieryjnych, m.in. czterech mostów w Mszanie Dolnej nad rzeką Rabą i Mszanką oraz trzech wiaduktów w Mszanie Dolnej. Prace zagwarantują sprawny i bezpieczny ruch kolejowy. Bezpieczeństwo na torach i w komunikacji drogowej zwiększy przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych i budowa dróg równoległych.

Stacja Limanowa będzie komfortowa i dostępna dla wszystkich podróżnych, dzięki planowanej modernizacji w ramach przedsięwzięcia na lk nr 104. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Przetarg obejmuje prace na stacji oraz na odcinku o długości blisko 3,5 km. Jest to m.in. budowa nowych torów, peronów i przejść na stacji, z uwzględnieniem dostępności dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W ramach zadania przewidziano również budowę dwóch wiaduktów oraz trzech mostów, a także prace w zakresie sieci trakcyjnej, urządzeń automatyki i sterowania ruchem kolejowym.

Finansowanie kolejnych odcinków na lk nr 104 planowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Modernizacja linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz jest częścią większego przedsięwzięcia zarządcy infrastruktury kolejowej o nazwie Podłęże – Piekiełko. Inwestycja PLK SA, oprócz modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz, obejmuje budowę 58 km nowej linii, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

 

Kontakt do mediów:

Dorota Szalacha
zespół prasowy  
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153

Galeria

udostępnij drukuj