Infografika: przejeżdżający pociąg przez most na rzece Mszanka w Mszanie Dolnej na linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. W centralnej części nowy most i przejeżdżający pociąg. W prawym, górnym rogu napis most kolejowy w km 15,444, a  poniżej logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Na dole napis: Most kolejowy km 15,444 na linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w Mszanie Dolnej
25.04.2023

Modernizacja linii Chabówka - Nowy Sącz z dofinansowaniem blisko 4 mld zł

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie modernizacji linii nr 104 Chabówka - Nowy Sącz ze środków Krajowego Planu Odbudowy. To istotny krok, który gwarantuje realizację przedsięwzięcia.

Umowa podpisana z Centrum Unijnych Projektów Transportowych gwarantuje dofinansowanie inwestycji w wysokości ponad 3,9 mld zł w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy (100% dofinansowania). To krok dla rozpoczęcia robót budowlanych na linii nr 104 Chabówka - Nowy Sącz. PLK SA planują niebawem podpisanie umów z wykonawcami na realizację prac na odcinkach: Chabówka - Rabka Zaryte i Klęczany - Nowy Sącz.

Dzięki inwestycji PLK SA zwiększą się możliwości podróżowania w Małopolsce. Po ponad 20 latach przerwy na trasę wrócą pociągi i ułatwią komunikację. Wzrośnie dostępność do kolei, komfort i bezpieczeństwo. Kolej, jako atrakcyjny i ekologiczny środek transportu, będzie efektywniej wykorzystywana w przewozach pasażerskich i towarowych.

Zrobiliśmy kolejny krok do realizacji projektu Podłęże - Piekiełko. To kluczowy projekt kolejowy dla mieszkańców Małopolski. Zwalczy wykluczenie komunikacyjne południowej części regionu. Początek prac budowlanych już niebawem - powiedział minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Konsekwentne działania i przygotowania PLK SA przybliżają nas do realizacji inwestycji na linii nr 104 Chabówka - Nowy Sącz. Zawarta dzisiaj umowa jest tego dowodem. Dzięki temu możliwe będą dalsze kroki dla osiągnięcia celu przedsięwzięcia, czyli przywrócenia połączeń kolejowych i zwiększenia dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Modernizacja trasy nr 104 zapewni łatwiejszy dostęp do pociągów oraz sprawne i wygodne podróże. Oprócz torów i obiektów inżynieryjnych, ważnym elementem prac będą stacje i przystanki. Przebudowane zostaną perony, m.in. na stacji Rabka Zaryte i na przystanku Rabka Zdrój. Nowe obiekty będą przystosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na stacji Rabka Zaryte przewidziano także przejście podziemne z windą, które zwiększy dostępność do kolei. Na odcinku między bocznicą w Klęczanach a Nowym Sączem przebudowana zostanie stacja Marcinkowice oraz przystanki Nowy Sącz Chełmiec i Nowy Sącz Miasto. Wyższe perony oraz nowe przejścia podziemne, winda i dojścia ułatwią podróże oraz pozwolą na lepszy dostęp do kolei wszystkim podróżnym.

Modernizacja trasy nr 104 Chabówka - Nowy Sącz to część większego przedsięwzięcia zarządcy infrastruktury kolejowej. Przygotowywane jest połączenie kolejowe Podłęże - Piekiełko, które oprócz modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka - Nowy Sącz, obejmuje budowę 58 km nowej linii, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

W bieżącym roku ogłoszono także przetargi na modernizację odcinków Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - bocznica Klęczany. Zakres podstawowy w ogłoszonych przetargach planowany jest do finansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

 

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153

Galeria

udostępnij drukuj