Kalendarium


10.09.2019
– zakończenie prac projektowych związanych z wykonaniem Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla wszystkich Odcinków Kontraktu nr 1 Chabówka – Nowy Sącz


18.04.2019 –
podpisanie umowy z firmą TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Opracowanie Analizy technicznej obciążeń zasilania elektrotrakcyjnego dla istniejących linii kolejowych nr 96, 98, 99, 104 oraz linii kolejowych nr 622, 623, 627, 628”.


21.02.2019 –
Rozpoczęcie geodezyjnych prac pomiarowych na projektowanym przebiegu nowych linii kolejowych nr 622, 623, 627 i 628 po ich uprzednim zgłoszeniu w ODGiK i KODGiK.


8.02.2019
– Rozpoczęcie geodezyjnych prac pomiarowych na linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz po ich uprzednim zgłoszeniu w ODGiK i KODGiK.


21.01.2019
– Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla Kontraktu nr 2 pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna”, która została wydana w dniu 18.12.2018 r. i której nadano rygor natychmiastowej wykonalności uzyskała status ostateczności.


10.01.2019
– Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla Kontraktu nr 1 pn. „Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”, która została wydana w dniu 6.12.2018 r. i której nadano rygor natychmiastowej wykonalności uzyskała status ostateczności.


7.01.2019
– podpisanie umowy o wartości 180 mln PLN z konsorcjum firm EGIS Rail; EGIS Poland oraz MGGP na opracowanie całości dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.


18.12.2018
– zakończenie procedury wyboru Wykonawcy w postępowaniu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla Etapu I.

25.09.2018 – dokonano ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na przygotowanie dokumentacji projektowej. Jako najkorzystniejsza uznana została oferta konsorcjum firm EGIS Rail, EGIS Poland i MGGP uzyskując 127,56 pkt na 200 pkt możliwych. Na drugim miejscu została sklasyfikowana oferta konsorcjum firm AECOM, ITALFERR i SYSTRA, która uzyskała 126,04 pkt na 200 pkt możliwych.


20.02.2018 – otwarcie ofert w postępowaniu na przygotowanie dokumentacji projektowej. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty – konsorcjum firm EGIS Rail, EGIS Poland i MGGP oraz konsorcjum firm AECOM, ITALFERR i SYSTRA.


31.10.2017 – ogłoszenie postępowania przetargowego na Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.