Kalendarium


7.01.2019
– podpisanie umowy o wartości 180 mln PLN z konsorcjum firm EGIS Rail; EGIS Poland oraz MGGP na opracowanie całości dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.


18.12.2018
– zakończenie procedury wyboru Wykonawcy w postępowaniu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla Etapu I.

25.09.2018 – dokonano ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na przygotowanie dokumentacji projektowej. Jako najkorzystniejsza uznana została oferta konsorcjum firm EGIS Rail, EGIS Poland i MGGP uzyskując 127,56 pkt na 200 pkt możliwych. Na drugim miejscu została sklasyfikowana oferta konsorcjum firm AECOM, ITALFERR i SYSTRA, która uzyskała 126,04 pkt na 200 pkt możliwych.


20.02.2018 – otwarcie ofert w postępowaniu na przygotowanie dokumentacji projektowej. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty – konsorcjum firm EGIS Rail, EGIS Poland i MGGP oraz konsorcjum firm AECOM, ITALFERR i SYSTRA.


31.10.2017 – ogłoszenie postępowania przetargowego na Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.