Kalendarium


20.02.2018 – otwarcie ofert w postępowaniu na przygotowanie dokumentacji projektowej. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty – konsorcjum firm EGIS Rail, EGIS Poland i MGGP oraz konsorcjum firm AECOM, ITALFERR i SYSTRA.


31.10.2017 – ogłoszenie postępowania przetargowego na Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.